.

.

.

.

.

.

5 mai, ziua europeană pentru lupta

împotriva discriminării și egalitATEA de șanse

Egalitatea de şanse este conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Conceptul are la baza asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viata economica și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârsta, dizabilități sau orientare sexuală. Dreptul la egalitate de şanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene. Valorificarea diversității culturale, etnice și a diferențelor de gen, de vârsă sunt premise pentru dezvoltarea societății si asigura un cadru în care relațiile sociale au la baza valori precum toleranta șegalitatea. Uniunea Europeană a declarat data de 5 mai Ziua europeană pentru luptă împotriva discriminării și a egalității de șanse.


Concursul ce promovează egalitatea de șanse

Organizat sub egida revistei şcolare "Împreună", concursul C.A.E.N. "Împreună luptăm împotriva discriminării" își propune formarea unei culturi a toleranţei în rândul comunităţii şcolare şi locale prin exersarea competenţelor psiho-sociale de comunicare, cooperare şi lucru în echipă.

Prin această acţiune dorim marcarea zilei de 5 mai, Ziua europeană de luptă împotriva discriminării şi egalităţii de şanse. Această zi are o însemnătate deosebită, promovând toleranţa în rândul cetăţenilor Uniunii Europene, cetăţeni în rândul cărora ne aflăm şi noi.

Informații și documente utile, ediția 2018
Regulamentul concursului
Acrod parteneriat
Fișa de înscriere a elevilor
Rezultatele concursului
rezultate concurs 2018.pdf rezultate concurs 2018.pdf
Size : 713.733 Kb
Type : pdf
Informații și documente utile, ediția 2014
 
 
 
rezultate concurs 2014.pdf rezultate concurs 2014.pdf
Size : 706.429 Kb
Type : pdf

Spectacol festiv

Cu ocazia zilei de 5 mai, Ziua europeană de luptă împotriva discriminării și egalității de șanse, elevii cu cerințe educaționale speciale din învățământul special și special integrat au susținut, în timpul festivității de premiere a Concursului național Împreuna luptăm împotriva discriminării, ediția a V-a, anul școlar 2012-2013,frumoase momente artistice.

Scop și Obiective specifice

 SCOP: Promovarea unei culturi a toleranţei în rândul populaţiei şcolare (elevi cu/fără cerinţe educative speciale) prin marcarea zilei de 5 mai, Ziua europeană de luptă împotriva discriminării și a egalității de șanse.

OBIECTIVE specifice:

O1. Marcarea zilei de 5 mai, Ziua europeană de luptă împotriva discriminării şi egalităţii de şanse în 25 unităţi şcolare, într-un interval de 6 luni;

O2. Participarea cu lucrări pe tema egalitatea de șanse în mediul școlar a unui număr de 75 de elevi, 35 cadre didactice din 25 școli și 15 județe;

O3. Exersarea abilităţilor de concepere şi redactare a unui mesaj scris din domeniul publicistic (afiș format A3, reportaj/ articol, eseu) pe tematica dată, pentru un număr minim de 75 elevi;

04. Diseminarea rezultatelor proiectului în 25 unități școlare, într-un interval de 6 luni.

..

 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu”, mun. Timișoara- prof.psih. Corneliu DRAGOMIR.

Toate drepturile rezervate exclusiv organizatorilor concursului și instituției organizatoare. Poate fi preluat conținut de pe prezentul site cu menționarea sursei și a autorilor materialelor (Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu”, mun. Timișoara- prof. Corneliu DRAGOMIR) în limita a 180 caractere, conform legislației.